ติดต่อเรา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30/1 ถนนสุขสมบูรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000
Tel. 032-604784   Fax. 032-604785
Email : prachuap@otep.mail.go.th