นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

640602-1

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยโรงพยาบาลครู ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เป็นวันแรกให้แก่ผู้บริหาร สกสค. ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมด้วย นายณรงค์ แผ้วพลสง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งทางโรงพยาบาลครูดำเนินการฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ณ หอประชุมคุรุสภา

ซึ่งมีหน่วยบริการทั้งหมด 5 จุด เริ่มตั้งแต่ 1. ลงทะเบียน 2. ถามประวัติ 3. วัดความดันโลหิต 4. ฉีดวัคซีน 5. พักสังเกตอาการ และรับบัตรนัดเพื่อฉีดเข็มที่ 2 ต่อไป