นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ ในการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ ในการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำหรับการอบรมรุ่นแรกมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และคณะครูจากโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง