ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่องการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓