ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ

ประชาสัมพันธ์ ข้อกฏหมายเรื่อง ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ้งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ. 2560