สกสค. เปิดช่องทางปรึกษาปัญหาหนี้สินครู

สกสค. เป็นองค์กรที่ดูแลด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในและนอกประจำการ ได้เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินขั้นวิกฤต

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในรายการ “สถานีประชาชน” เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมาทางสถานีโทรทัศน์ ช่องไทยพีบีเอสว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้มีการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์จากครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านทางเว็บไซค์ www.otep.go.th และทางอีเมล otep_htl@otep.go.th ขณะนี้ได้เร่งประสานงานไปยัง สำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานไปยังผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการด่วน”

X118MHOGjt_1619075278 (1)