่าวประชาสัมพันธ์ ‘นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รับมอบเงิน จำนวน 407,175 บาท จาก ดร.สำเริง กุจิรพันธ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย)’

4