การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. 2560

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. 2560 สาระโดยร่วมจะเป็นเรื่องการติดตามหนี้ค้างชำระ ช.พ.ค.     ช.พ.ส. และหนี้เงินกู้สวัสดิการ ต่างๆ อีกทั้งโครงการ ด่วนที่สุด มาตราการแก้ไขหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้เงินกู้ไตรมาส หักกับสกสค. ให้สมาชิกดังกล่าวติดต่อที่สาขา ที่ตนกู้กำหนดวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นี้

241 3 5 6