การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด และมอบทุนทวี บุณยเกตุ

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด และมอบทุนทวี บุณยเกตุแก่ผู้ได้รับทุน
28132563_๒๑๐๑๑๘_9

28132563_๒๑๐๑๑๘_12

28132563_๒๑๐๑๑๘_13

28132563_๒๑๐๑๑๘_15

28132563_๒๑๐๑๑๘_17