การประชุมศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการประชุมศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1

2

3

4

5

6

7

8.1

9.1