งานประชาสัมพันธ์ ‘การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 4/2560 ณ โรงแรมเอ็ม.เจ. เดอะมาเจสติค สกลนคร’

2