ด่วนเปิดโอกาศสุดท้ายก่อนฟ้อง ธนาคารออมสินร่วมกับสกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงชื่อที่สาขาที่เริ่มกู้ไม่เกิน20 ธ.ค.2560 นี้เท่านั้น

 

ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสำนักงาน สกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมมาตราการแก้ไขหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งนี้ได้รับการร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการและความอนุเคราะห์ให้สถานที่จัดประชุมจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 มีผู้สนใจเข้ารับฟังและซักถามเพื่อร่วมโครงการดังกล่าวหลายท่าน โดยโครงการนี้เป็นโครงการด่วนที่สุดกำหนดวันลงทะเบียนที่ธนาคารสาขาไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ดังภาพ

20219 12 15 18 14 10 11 16 19 23 24