ตรวจหาภาวะต้อกระจก ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสกสค.จังหวีดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี จัดให้มีบริการตรวจหาภาวะต้อกระจก ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่1 ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ทั้งข้าราชการและข้าราชการบำนาญเป็นอย่างมาก           สืบเนื่องจากความเชื่อถือที่ดีต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสมอมา และความมั่นใจในบริการของโรงพยาบาลในปีก่อน ซึ่งมีผู้ได้รับบริการรถรับส่งที่พัก  และอาหารฟรีตลอดการเดินทางไปกลับทำให้ในปีนี้มี     ผู้สนใจเข้าตรวจอย่างต่อเนื่อง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11