ต้อนรับ นายยม อยู่ชมบุญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับ นายยม อยู่ชมบุญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

14122020_๒๐๑๒๑๔

14122020_๒๐๑๒๑๔_0

14122020_๒๐๑๒๑๔_1