นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเงินค่าจัดการศพ คุณครูนิชิรา โกษาแสง ณ เมรุวัดพุน้อย

มอบเงินจัดการศพ คุณครูนิชิรา โกษาแสง ณ เมรุวัดพุน้อย

นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเงินจัดการศพ คุณครูนิชิรา โกษาแสง ณ เมรุวัดพุน้อย