นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบ200,000บาทจำนวน2ราย

สุธีรา ฉ่ำทรัพย์
สุธีรา ฉ่ำทรัพย์

บุญช่วย นวมแหลม
บุญช่วย นวมแหลม