นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายวชิระ จิวประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักงาน สกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการรองรับการประเมิน ก.พ.ร.

นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายวชิระ จิวประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักงาน สกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการรองรับการประเมิน ก.พ.ร.
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร เป็นอีกก้าวที่สำคัญของสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. เพิ่อมุ่งสู่รางวัลเลิศรัฐต่อไป
ปริ้นซ์พาเลซ11-12มีค62_๑๙๐๓๑๘_0019
ปริ้นซ์พาเลซ11-12มีค62_๑๙๐๓๑๘_0028

ปริ้นซ์พาเลซ11-12มีค62_๑๙๐๓๑๘_0029

ปริ้นซ์พาเลซ11-12มีค62_๑๙๐๓๑๘_0031

ปริ้นซ์พาเลซ11-12มีค62_๑๙๐๓๑๘_0032

ปริ้นซ์พาเลซ11-12มีค62_๑๙๐๓๑๘_0033

ปริ้นซ์พาเลซ11-12มีค62_๑๙๐๓๑๘_0040

ปริ้นซ์พาเลซ11-12มีค62_๑๙๐๓๑๘_0043

ปริ้นซ์พาเลซ11-12มีค62_๑๙๐๓๑๘_0044

ปริ้นซ์พาเลซ11-12มีค62_๑๙๐๓๑๘_0050S__8822906

S__8822910

S__8822912