นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานวันครู 2562


วันครู 2562

ภาพวันครู 2562
วันครู 2562 อ.เมือง

วันครู2562 วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯรูปที่3

วันครู2562 วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯรูปที่2

วันครู2562 วอทยาลัยเทคนอคประจวบฯ

วันครู 2562 อ.เมืองรูปที่4

วันครู 2562 อ.เมืองรูปที่3