นายยม อยู่ชมบุญผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์

ผอเข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ_๒๑

ผอเข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ_๒๑_1

ผอเข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ_๒๑_3