นายยม อยู่ชมบุญผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุมกรรมการฌาปนกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมกรรมการฌาปนกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. งานช.พ.ค. งานช.พ.ส.และขอบคุณที่ฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ให้ความร่วมมือเป็นอันดีตลอดมา

1

2

3

4

5

6

7

8

2812021_๒๑๐๒๐๑_0

2812021_๒๑๐๒๐๑_1

2812021_๒๑๐๒๐๑_2

2812021_๒๑๐๒๐๑_5

2812021_๒๑๐๒๐๑_6

2812021_๒๑๐๒๐๑_7

2812021_๒๑๐๒๐๑_8

2812021_๒๑๐๒๐๑_9

2812021_๒๑๐๒๐๑_11

2812021_๒๑๐๒๐๑_13

2812021_๒๑๐๒๐๑_14

2812021_๒๑๐๒๐๑_15

2812021_๒๑๐๒๐๑_16

2812021_๒๑๐๒๐๑_21

2812021_๒๑๐๒๐๑_22

2812021_๒๑๐๒๐๑_24

2812021_๒๑๐๒๐๑_25

2812021_๒๑๐๒๐๑_26

2812021_๒๑๐๒๐๑_29

2812021_๒๑๐๒๐๑_31

2812021_๒๑๐๒๐๑_32

2812021_๒๑๐๒๐๑_34

2812021_๒๑๐๒๐๑_35

2812021_๒๑๐๒๐๑_37

2812021_๒๑๐๒๐๑_38

2812021_๒๑๐๒๐๑_39

2812021_๒๑๐๒๐๑_41

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_0

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_1

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_2

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_3

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_5

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_6

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_7

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_8

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_9

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_10

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_11

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_12

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_13

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_14

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_15

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_16

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_17

ผอเข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สห_18