นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้จัดทำผลงานส่งเสริมวิทยะฐานะผู้บริหารสถานศึกษา

ร่วมประชุม ห้องประชุมสนง ศึกษาธิการ_๒๑๐๑๑

ร่วมประชุม ห้องประชุมสนง ศึกษาธิการ_๒๑๐๑๑_0

ร่วมประชุม ห้องประชุมสนง ศึกษาธิการ_๒๑๐๑๑_1

ร่วมประชุม ห้องประชุมสนง ศึกษาธิการ_๒๑๐๑๑_2

ร่วมประชุม ห้องประชุมสนง ศึกษาธิการ_๒๑๐๑๑_3นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้จัดทำผลงานส่งเสริมวิทยะฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุรุสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1