นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงานฯ ครั้งที่ 12/2564

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงานฯ ครั้งที่ 12/2564
ประชุมเจ้าหน้าที่ครั้งที่12_๒๑๐๔๐๙_0

ประชุมเจ้าหน้าที่ครั้งที่12_๒๑๐๔๐๙_3

ประชุมเจ้าหน้าที่ครั้งที่12_๒๑๐๔๐๙_4