นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวเเทนสำนักงานฯมอบเงินยืมค่าจัดการศพ 200,000บาท

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวเเทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบเงินยืมค่าจัดการศพ 200,000บาท กรณี สมาชิกช.พ.ค.เสียชีวิต

จักรวาล วิจิตร ชพค