นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค.ในการประชุมมีการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา
a href=”http://www.otep-pkn.go.th/wp-content/uploads/2021/07/สื่อจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์-สกสค.ประจวบฯ-มิย64.jpg”>สื่อจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค.ประจวบฯ มิย64