นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุม