นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่7/2564

1

22

60917

60918

60919

60920

60921

LINE_ALBUM_7.2564_๒๑๑๑๑๒_0