นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่8/2564

LINE_ALBUM_บอร์ดจังหวัด8_0.64_๒๑๑๑๑๒_14

LINE_ALBUM_บอร์ดจังหวัด8_0.64_๒๑๑๑๑๒_23

LINE_ALBUM_บอร์ดจังหวัด8_0.64_๒๑๑๑๑๒_22

LINE_ALBUM_บอร์ดจังหวัด8_0.64_๒๑๑๑๑๒_18

LINE_ALBUM_บอร์ดจังหวัด8_0.64_๒๑๑๑๑๒_17

LINE_ALBUM_บอร์ดจังหวัด8.64_๒๑๑๑๐๑_12

LINE_ALBUM_บอร์ดจังหวัด8.64_๒๑๑๑๐๑_10

LINE_ALBUM_บอร์ดจังหวัด8.64_๒๑๑๑๐๑_8

LINE_ALBUM_บอร์ดจังหวัด8.64_๒๑๑๑๐๑_7

LINE_ALBUM_บอร์ดจังหวัด8.64_๒๑๑๑๐๑_2

LINE_ALBUM_บอร์ดจังหวัด8.64_๒๑๑๑๐๑_17