นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่1/2564 และมอบรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปีงบประมาณ 2563

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่1/2564 ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และได้มอบรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปีงบประมาณ 2563ในการประชุมครั้งนี้ด้วย
ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_22

ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_24

ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_26

ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_36

ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_42

ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_94

ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_95

ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_104

ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_118

ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_121

ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_124

ประชุมบอร์ด 22164_๒๑๐๑๒๖_132