นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมบอร์ด22564_๒๑๐๓๐๓_0

ประชุมบอร์ด22564_๒๑๐๓๐๓_2

ประชุมบอร์ด22564_๒๑๐๓๐๓_3

ประชุมบอร์ด22564_๒๑๐๓๐๓_7

ประชุมบอร์ด22564_๒๑๐๓๐๓_15

ประชุมบอร์ด22564_๒๑๐๓๐๓_16

ประชุมบอร์ด22564_๒๑๐๓๐๓_17

ประชุมบอร์ด22564_๒๑๐๓๐๓_18

ประชุมบอร์ด22564_๒๑๐๓๐๓_19

ประชุมบอร์ด22564_๒๑๐๓๐๓_20

ประชุมบอร์ด22564_๒๑๐๓๐๓_21