นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงานฯ

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงานฯ เพื่อการบริการสมาชิกที่ดีขึ้นต่อไป
1_๒๑๐๓๒๙_0

1_๒๑๐๓๒๙_1

1_๒๑๐๓๒๙_2

1_๒๑๐๓๒๙_3