นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนสำนักงานฯ มอบเงินยืมค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. 100,000 บาท

ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนสำนักงานฯ มอบเงินยืมค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

2_๒๑๐๓๒๙