นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมี คุณศิริวรรณ จูตะเสนผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมด้วย
233282

233283

S__159883271

S__159883273

S__159883273_0

S__159883274

S__159883274_0

S__159883275

S__159883276

S__159883276_0

S__159883277

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_0

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_1

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_2

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_3

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_4

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_5

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_6

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_7

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_8

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_9

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_10

ประชุมบอร์ดจังหวัด3.64_๒๑๐๔๐๙_11