นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงานฯ ครั้งที่ 11/2564

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงานฯ ครั้งที่ 11/2564
ประชุมเจ้าหน้าที่_๒๑๐๔๐๙_0

ประชุมเจ้าหน้าที่_๒๑๐๔๐๙_1

ประชุมเจ้าหน้าที่_๒๑๐๔๐๙_2

ประชุมเจ้าหน้าที่_๒๑๐๔๐๙_3

ประชุมเจ้าหน้าที่_๒๑๐๔๐๙_4

ประชุมเจ้าหน้าที่_๒๑๐๔๐๙_5

ประชุมเจ้าหน้าที่_๒๑๐๔๐๙_6