นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการชี้แจงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และเตรียมข้อมูลสำหรับการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุม จนท 464 18มค64_๒๑๐๑๒๖_0

ประชุม จนท 464 18มค64_๒๑๐๑๒๖_1

ประชุม จนท 464 18มค64_๒๑๐๑๒๖_3

ประชุม จนท 464 18มค64_๒๑๐๑๒๖_4

ประชุม จนท 464 18มค64_๒๑๐๑๒๖_5

ประชุม จนท 464 18มค64_๒๑๐๑๒๖_6