ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562