ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560

โปสเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

(1)ใบปลิ้วการตรวจสุขภาพ

(2)เอกสารประชาสัมพันธ์ตรวจสุขภาพ

(3)คำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี

(4)อัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปี