ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปี 2564

123สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปี 2564 เปิดรับจำนวน 9 คน และสมัครได้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564 นี้เท่านั้น
การอบรมออนไลน์

สำเนาของ Black Flat _ Minimalist Accounting Business Website