ประชาสัมพันธ์QR CODE เพื่อการประเมิน ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ QR CODE เพื่อการประเมิน ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 15-26 มกราคม 2561

QR CODE ประเมินผอ.