ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25ธค2562

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0001

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0002

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0011

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0014

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0017

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0020

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0021

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0025

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0027

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0029

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0002

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0003

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0005

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0006

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0007

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0008

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0009

ประชุมศูนย์พิทักษ์32562 25ธค62_๑๙๑๒๒๗_0029