ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2/2562

นายบัญญัติ แฉ่งฉายาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เพื่อดำเนินการในกรอบภาระกิจของศูนย์ฯและเพื่อสวัสดิภาพที่ดีของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0003

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0004

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0005

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0007

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0008

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0009

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0010

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0012

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0013

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0014

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0015

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0016

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0017

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0019

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0020

ประชุมศูนย์พิทักษฯ กค62_๑๙๐๗๑๕_0021