ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 4 /2562

นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการ สำนักงานสกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยหวังให้กิจการของสกสค.เป็นไปเพื่อการบริการด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์ที่ดีแก่สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ทุกท่าน
1

3

5

6

7

2

8

9