ประชุมคณะกรรมการ สกสค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน ธันวาคม 2559

ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ทางคณะกรรมการฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายบัญญัติ แฉ่งฉายา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

2 81110

46

7