ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธ.ค. 2561

นายบัญญัติ แฉ่งฉาย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม 2561 เพื่อประสานงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานในการชี้แจงและประชาสัมพันธ์กิจการ ช.พ.ค. และช.พ.ส. มีหัวข้อในการประชุมหลายหัวข้อเช่น การพิจารณาหาแนวทางติดตามหนี้ค้าง และแจ้งยอด สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.
ข่าวสารและเรื่องราวที่นำมาซื่งการบริการในด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพของสมาชิก ดังภาพประชุมกรรมการ 26ธค61_๑๘๑๒๒๖_0005

ประชุมกรรมการ 26ธค61_๑๘๑๒๒๖_0007

ประชุมกรรมการ 26ธค61_๑๘๑๒๒๖_0009

เพื่อนของครูอยู่ทีนี่_๑๘๑๒๒๖_0001