ประชุมคณะกรรมการ สกสค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน มกราคม 2560

นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน สก สค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่1 ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.ปข และมีการมอบโล่ เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน 5,000 บาท ให้กับ นายสมพงษ์ รัชดาธิกุล ครู คศ. 3 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559

1 2 3 4 5 6 8