ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.ค. 2562

สำนักงาน สกสค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่องของกิจการ ช.พ.ค. -และ ช.พ.ส. ทุกด้าน ดังภาพ

ประชุม162 23มค62_๑๙๐๑๒๔_0001

ประชุม162 23มค62_๑๙๐๑๒๔_0003

ประชุม162 23มค62_๑๙๐๑๒๔_0006

ประชุม162 23มค62_๑๙๐๑๒๔_0008