ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2563

นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2563 30/04/2563
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่263 30เม.ย.63_๒๐๐๕๒๕_0013

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่263 30เม.ย.63_๒๐๐๕๒๕_0007

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่263 30เม.ย.63_๒๐๐๕๒๕_0011

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่263 30เม.ย.63_๒๐๐๕๒๕_0004

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่263 30เม.ย.63_๒๐๐๕๒๕_0010

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่263 30เม.ย.63_๒๐๐๕๒๕_0002

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่263 30เม.ย.63_๒๐๐๕๒๕_0003