ประชุมคณะกรรมการ สกสค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในเรื่องกิจการงาน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เพื่อการบริการที่ดีแก่สมาชิก ทุกท่านครับ^^

1 3 54