ประชุมคณะกรรมการ สกสค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในเรื่องกิจการงานสำนักงาน รักษาสิทธิประโยชน์ และการบริการ  เพื่อการบริการที่ดีแก่สมาชิก ทุกท่าน

1

7

2

3