ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.ค. 2561

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.ค. 2561  สาระโดยร่วมจะเป็นเรื่องการติดตามหนี้ค้างชำระ ช.พ.ค.     ช.พ.ส. และหนี้เงินกู้สวัสดิการ ต่างๆ

ประชุม 31 ม.ค.61_๑๘๐๒๐๖_0013 ประชุม 31 ม.ค.61_๑๘๐๒๐๖_0010ประชุม 31 ม.ค.61_๑๘๐๒๐๖_0002ประชุม 31 ม.ค.61_๑๘๐๒๐๖_0007  ประชุม 31 ม.ค.61_๑๘๐๒๐๖_0021ประชุม 31 ม.ค.61_๑๘๐๒๐๖_0018ประชุม 31 ม.ค.61_๑๘๐๒๐๖_0015