ประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ครั้งที่4

ประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ครั้งที่4 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0019

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0014

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0016

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0017

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0018

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0001

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0003

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0004

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0005

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0006

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0007

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0008

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0009

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0010

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0012

ประชุมศูนย์ฯผู้สูงอายุครั้งที่42562_๑๙๐๗๐๓_0013